Skip to main content Skip to footerFiscale voordelen

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een bedrag dat je van de winst mag aftrekken als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. In het geval van financial lease is dit de aankoop van de bedrijfsauto. Door gebruik te maken van de investeringsaftrek wordt je winst lager en betaal je dus minder belasting.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek, namelijk:

  • Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL
  • Energie-investingsaftrek (EIA)#1 Persoonlijke service

#2 Transparant leasen

#3 Scherp aanbod

#4 Alle expertise op 1 plek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je komt als ondernemer in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. In het geval van financial lease geldt dat je gebruik mag maken van de KIA wanneer je investeert in een nieuwe of gebruikte bestelauto of personenauto. Deze dienen hoofdzakelijk te worden ingezet voor beroepsvervoer.

De hoogte van de KIA wordt bepaald in het jaar dat de investering wordt gedaan. In 2021 geldt dat je recht hebt op de KIA wanneer je meer dan € 2400 euro investeert. De maximale hoogte van de aftrek is maximaal 28%, en is afhankelijk van de totale investeringen in dat kalenderjaar. Hieronder vind je de tabel van de belastingdienst voor kalenderjaar 2021:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.800 0%
€ 2.801 t/m 69.765 28% van het investeringsbedrag
€ 69.766 t/m 129.194 € 19.535
€ 129.195 t/m 387.580 € 19.535 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 129.195
meer dan 387,580 0%

bron: belastingdienst

Rekenvoorbeeld:

Je koopt een nieuwe bestelwagen voor de zaak. De aanschafprijs is € 26.000 euro (ex BTW) en je wilt weten hoe hoog jouw aftrek is. Dankzij de ondernemersregeling ben je vrijgesteld van BPM wanneer je de bestelauto voor meer dan 10% voor de onderneming gebruikt. En voor de BTW geldt een teruggave bij je eerst volgende belastingaangifte. De kostprijs van bestelwagen komt dus uit op € 26.000 euro. Voor deze auto geldt dus een aftrek op je winst van € 26.000 x 28% = € 7280 euro. Ben je een zzp'er en betaal je een belastingtarief van 39,97%, dan betaal je € 2.909,81 euro minder belasting (€ 7.280 * 39,97%). 

rekenvoorbeeld kia

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Je komt in aanmerking milieu-investeringsaftrek (MIA) als je hebt geinvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die de overheid heeft erkend als milieu-investering (zie tabel). Daarnaast moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt (= dus nieuw).
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen, door tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Meer informatie over de MIA vind je op de website van de belastingdienst.

VAMIL (Willekeurige afschrijving)

Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling. Met de VAMIL is het mogelijk om investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA + VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. De milieulijsten zijn de downloaden op RVO.nl.

Let op:
We adviseren je altijd om vragen of onzekerheden over de toepassing van fiscale voordelen te bespreken met jouw boekhouder of financieel adviseur. Die persoon kent jouw financiele situatie en de impact van de fiscale voordelen hierop het best.

Waarom kiezen ondernemers voor financial lease for you? Nou...

Wij begrijpen dat het afsluiten van een financiering gewoon goed geregeld moet zijn. Eenvoudig maar duidelijk. Transparant maar zonder onnodige informatiestress. Soms snel maar altijd correct. Daarom leunt onze service op 4 kernwaarden, dat geeft zekerheid. Lees alles over onze unieke leasegaranties.

Persoonlijke service

Transparant leasen

Scherp aanbod

Alle expertise op 1 plek